Όραμα – Στόχοι – Αξίες

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ είναι μια καθαρά ελληνική εταιρεία, η οποία πασχίζει σκληρά και επίμονα ν' αναπτυχθεί παρόλο που η υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της Ελληνικής πραγματικότητας αποτελεί τροχοπέδη σ' αυτή της την προσπάθεια.  Όραμα όλων είναι να δημιουργηθεί μια εταιρεία που θα στηρίζεται σε υψηλά στάνταρ παραγωγής σε χώρους εφάμιλλους αντίστοιχων ευρωπαϊκών εργοστασίων και ασφαλώς θα έχει δυναμική οργανωτική δομή έτσι ώστε να μπορεί ν' αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Η όλη πορεία μέχρι στιγμής επιβραβεύει την αδιάκοπη προσπάθεια όλων όσων πασχίζουν να κάνουν πραγματικότητα το όραμα και τους στόχους που θέτει η διοίκηση.

Πρωταρχικό στόχο της εταιρείας αποτέλεσε η καθιέρωση της στην εγχώρια αγορά τόσο στους χάρτινους κυλίνδρους όσο και στην χάρτινη γωνιά και μετέπειτα η εξάπλωση της εξαγωγικά και σε άλλες χώρες. Ήδη από το 2014 έχει ξεκινήσει την εξαγωγική της δραστηριότητα θεμελιώνοντας και υλοποιώντας συνεργασίες με μεγάλες εταιρίες στην Κύπρο, στον Λίβανο, στην Σερβία, στην Κροατία, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην Αίγυπτο, στην Τυνησία, στο Ισραήλ, στα Σκόπια, στην Αλβανία και στην Βουλγαρία ενώ μέσα στο 2017 έχουν ξεκινήσει να υπάρχουν επαφές για εξαγωγές σε Χιλή, Αλγερία και Νέα Ζηλανδία και Ισπανία.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ έχει δομήσει όλη την προσπάθεια που καταβάλει σε αξίες που μπορούν να προάγουν το όραμα της. Έτσι η συνέπεια σε όλους τους τομείς αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αφού η εστίαση στις ανάγκες του πελάτη είναι το Α και το Ω για την εξασφάλιση επικερδούς συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η τήρηση των δεσμεύσεων της επιχείρησης έναντι των πελατών, η εγγύηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των προϊόντων καθώς και το άσβεστο πάθος για την τελειότητα αποτελούν βασικές αξίες που έχουν ως απώτερο σκοπό το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο για την εταιρεία όσο και για τους συνεργαζόμενους πελάτες.