Φυλοκοπή

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ παρέχει υπηρεσίες φυλοκοπής από ρολά πλάτους έως 1 μέτρο σε φύλα διαφόρων διαστάσεων ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη. Υπάρχει η δυνατότητα φυλοκοπής από ρολά με χαρτιά βάρους ανά τετραγωνικό μέτρο από 18 γραμμαρίων μέχρι και 300 γραμμαρίων.