Ποιοτικός έλεγχος

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ διαθέτει τμήμα ποιοτικού ελέγχου τόσο των παραγόμενων προϊόντων όσο και των παραλαμβανόμενων πρώτων υλών. Μ' αυτό τον τρόπο ελέγχονται για υγρασία, βάρος και πάχος όλα τα χαρτιά που παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές πρώτων υλών, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις αιτούμενες προδιαγραφές για να μπουν στην διαδικασία παραγωγής χάρτινων κυλίνδρων και χάρτινης γωνιάς. Επόμενο στάδιο ελέγχων γίνεται κατά την διάρκεια παραγωγής από τον υπεύθυνο χειριστή κάθε ομάδας που πλαισιώνει την εκάστοτε γραμμή παραγωγής για βάρος, πάχος και μήκος των παραγόμενων προϊόντων. Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου ταυτόχρονα λαμβάνει δείγματα από κάθε παραγωγή για την επικύρωση των παραπάνω μετρήσεων με πιστοποιημένα όργανα μετρήσεων ενώ ταυτόχρονα κάνει περισσότερους εργαστηριακούς ελέγχους με εξειδικευμένα όργανα για σύνθλιψη, δύναμη, αντοχή και υγρασία των τελικών παραγόμενων προϊόντων.