Εγκαταστάσεις

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ βρίσκεται στεγασμένη σε χώρο 3 υπερσύγχρονων επίπεδων κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής κάλυψης 15.000 τμ. στο Σχηματάρι Βοιωτίας όπου λειτουργεί άρτια μονάδα παραγωγής 10.000 τμ. με πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο 5.000 τμ., υποστηριζόμενη από υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και άψογα καταρτισμένο προσωπικό τόσο παραγωγικά όσο και διοικητικά.