Χάρτινες γωνίες

Η χάρτινη γωνία με brand name TEXcorner , αποτελεί ένα προϊόν συσκευασίας το οποίο συντίθεται από πολλαπλά φύλα ανακυκλωμένου χαρτιού εσωτερικά κολλημένα μεταξύ τους καθώς και από ένα εξωτερικό χαρτί που ανάλογα με την χρήση του προϊόντος μπορεί να είναι ανακυκλωμένο ή πρωτογενές κραφτ. Κύρια χρήση της χάρτινης γωνίας είναι η ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων τόσο του βιομηχανικού όσο και του αγροτικού τομέα , προσφέροντας σταθερότητα, προστασία και ομοιογένεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων στην παλέτα είτε αυτή έχει δεθεί με strech film είτε απλά και μόνο με τσέρκια. Στις χάρτινες γωνίες υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεγεθών προφίλ από 30 mm έως 100 mm συμμετρικά ή ασύμμετρα, πάχους από 2,5 mm έως 10 mm καθώς και ύψους από 50 mm έως και 6000 mm. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα εκτύπωσης γραμμικών λογοτύπων από 1 μέχρι και 4 χρώματα.

Τα είδη χάρτινης γωνίας είναι :

  • Βιομηχανική τύπου ΙΤ καφέ
  • Βιομηχανική τύπου ΙΤ λευκή
  • Βιομηχανική τύπου ΙGT καφέ ή λευκή με κόλλα εσωτερικά hot melt
  • Βιομηχανική Οδοντωτή τύπου ΙTΤ καφέ ή λευκή
  • Υδράντοχη τύπου FT καφέ ή λευκή