Πιστοποιητικά

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά παραγωγής χάρτινων κυλίνδρων και χάρτινης γωνίας ISO 9001:2008 από την TUV Rhineland καθώς και περιβαλλοντικής διαχείρισης υλικών ISO 14001:2004 από την TUV Austria. Επίσης διαθέτει πιστοποιητικά για όλα τα χαρτιά που χρησιμοποιεί από τους προμηθευτές της καθώς και για όλα τα παραγόμενα προϊόντα.